กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องทิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องทิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
 
 
 
[ 06-01-3108] การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน   doc120220512060005.jpg doc220220512060005.jpg 
[ 04-10-2565] ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร   doc120221004094359.jpg doc220221004094359.jpg 
[ 27-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220927164549.pdf 
[ 26-09-2565] ประการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...   doc120220926160542.pdf 
[ 16-09-2565] การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand ...   การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) 
[ 17-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120220831073831.pdf 
[ 19-07-2565] ประกาศรายชื่อที่ผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ...   doc120220719090259.pdf 
[ 08-07-2565] ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   doc120220708050446.pdf 
[ 29-06-2565] ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ...   doc120220629025647.jpg 
[ 28-06-2565] ประกาศรายชื่อผู้ที่ขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ...   doc120220628075633.ศ 
 
 
 
[ 04-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ...   doc120221004094551.pdf 
[ 21-04-2565] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   doc120220421063022.pdf 
[ 09-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำจำนวน ...   doc120210909084227.pdf 
[ 30-08-2564] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ...   doc120210830101518.pdf 
[ 13-08-2564] ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน ...   doc120210813100940.pdf doc220210813100940.pdf doc320210813102016.pdf doc420210813101037.pdf 
[ 09-08-2564] ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ...   doc120210809101505.pdf doc220210809101505.pdf 
[ 04-08-2564] ประกาศร่างขอบเขตงาน รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)   doc120210804092833.pdf doc220210804092833.pdf doc320210804092833.pdf 
[ 18-07-2564] ประกาศร่างรถบรรทุกน้ำ ดีเซล จำนวน 1 คัน (ฉบับปรับรุงร่างวิจารณ์) ...   doc120210718113618.pdf doc220210718113618.pdf doc320210718113618.pdf 
[ 29-06-2564] ร่างประกาศ TOR รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน   doc120210629052438.pdf doc220210629052643.pdf doc320210629052810.pdf 
[ 22-10-2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564   แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
[ 13-06-2565] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   doc120220613025952.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   doc120220422094843.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ...   doc120220422094536.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   doc120220422094258.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ...   doc120220422094018.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ...   doc120220422093827.pdf 
[ 30-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   doc120200625022915.pdf 
[ 29-05-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   doc120200625023154.pdf 
[ 30-04-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256-   doc120200625023348.pdf 
[ 31-03-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563   doc120200625023950.pdf 
 
 
 
 
 
 
    อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์... [นางยวน ล้อประโคน]   (อ่าน : 66/ ตอบ : 0)
    การจ่ายเบี้ยยังชีพ... [นางโชม กลอยประโคน]   (อ่าน : 82/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.