กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
[30-01-2023]   มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานที่ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
[20-01-2023]   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2566
[10-01-2023]   เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2566 
โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[21-12-2022]   โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
[15-12-2022]   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องทิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
[01-12-2022]   ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องทิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
[15-06-2022]   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[08-05-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[26-04-2022]   ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านไทร
[25-04-2022]   การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านไทร 
ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[22-04-2022]   ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่หมู่ที่6
[21-04-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่หมู่ที่6 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[21-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่หมู่ที่7
[20-04-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่หมู่ที่7 
ดำเนินการตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา
[18-04-2022]   ดำเนินการตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[18-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[17-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการตรวจเช็คระบบน้ำประปา
[17-04-2022]   ดำเนินการตรวจเช็คระบบน้ำประปา 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[16-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[14-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไท
[12-04-2022]   กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไท 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[11-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[11-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการตรวจเช็คระบบน้ำประป
[11-04-2022]   ดำเนินการตรวจเช็คระบบน้ำประป 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง
[11-04-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง 
ท่าน สจ.พูนศักดิ์ ทองศรี มอบน้ำดื่ม มาม่า และกาแฟ ให้กับจุดบริการประชาชนประจำตำบลบ้านไทร
[11-04-2022]   ท่าน สจ.พูนศักดิ์ ทองศรี มอบน้ำดื่ม มาม่า และกาแฟ ให้กับจุดบริการประชาชนประจำตำบลบ้านไทร 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[08-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ำ พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำประปา
[07-04-2022]   ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์น้ำ พร้อมตรวจเช็คระบบน้ำประปา 
ดำเนินการตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา
[06-04-2022]   ดำเนินการตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
[06-04-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[06-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[05-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนจุดเสี่ยง
[05-04-2022]   ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนจุดเสี่ยง 
ดำเนินการตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา
[05-04-2022]   ดำเนินการตรวจเช็คระบบผลิตน้ำประปา 
ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนจุดเสี่ยง
[04-04-2022]   ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนจุดเสี่ยง 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[04-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนจุดเสี่ยง
[01-04-2022]   ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนจุดเสี่ยง 
ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ
[01-04-2022]   ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ 
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[31-03-2022]   ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[31-03-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564
[31-03-2022]   มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 
ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา
[31-03-2022]   ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[30-03-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[29-03-2022]   ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[29-03-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
[29-03-2022]   ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[25-03-2022]   ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[25-03-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[25-03-2022]   ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา
[24-03-2022]   ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา 
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[24-03-2022]   ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[23-03-2022]   ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา
[23-03-2022]   ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวในเขตพื้น
[23-03-2022]   ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวในเขตพื้น 
ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา
[22-03-2022]   ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา 
ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
[22-03-2022]   ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวในเขตพื้น
[21-03-2022]   ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวในเขตพื้น 
ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร
[21-03-2022]   ฉีดยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร 
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวในเขตพื้น
[20-03-2022]   ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้กักตัวในเขตพื้น 
ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา
[20-03-2022]   ตรวจสอบและแก้ไขระบบประปา 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.