"การคมนาคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล พระพุทธประโคนชัยตระการตา ก้าวหน้านวัตวิถี ปวงประชาอยู่ดีมีสุข"
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
หน้าแรก >> กองช่าง
_______________________________________________________________________________________
กองช่าง
 

 อำนาจหน้าที่กองช่าง

โครงการลดขั้นตอนเเละระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานบริหารกิจการประปา ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ำประปา 

รายงานสรุปผลการให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์ประปา

 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 
 
       
   
   
[ 06-01-3109] การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน   doc120230817155236.php doc220220512060005.jpg doc320230817154949.php doc420230817155154.txt 
[ 18-07-2567] ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า   doc120240718135222.pdf 
[ 15-07-2567] ประชาสัมพันธ์รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 (2) ...   doc120240715094944.pdf 
[ 10-07-2567] ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   doc120240716113357.pdf 
[ 21-06-2567] ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567   doc120240621135925.pdf doc220240621135925.pdf 
[ 19-06-2567] ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวัดป่าชุมชนแห่งชาติ   doc120240619130803.pdf 
[ 19-06-2567] ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120240619114303.pdf 
[ 10-06-2567] รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120240610095725.pdf 
[ 14-05-2567] ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ...   doc120240514144707.pdf 
[ 14-05-2567] ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567   doc120240514143604.pdf 
 
[ 26-06-2567] โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไพบูลย์ถึงบ้านโคกตะแบก ...   ประกาศ 
[ 27-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ...   doc120240327140742.pdf 
[ 27-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายมา มีมาก ...   doc120240327140055.pdf 
[ 27-03-2567]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ...   doc120240327135815.pdf 
[ 22-12-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120240327151644.pdf 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815095207.12 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815095050.5 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815094929.6 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815094807.12 
[ 10-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815094637.10 
 
[ 11-07-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านไพบูลย์ถึงบ้านโคกตะแบก ...   เปิดเเอกสารที่นี่ 
[ 13-06-2565] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   doc120220613025952.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   doc120220422094843.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   doc120220422094536.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   doc120220422094258.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   doc120220422094018.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   doc120220422093827.pdf 
[ 30-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   doc120200625022915.pdf 
 
[18-07-2567]   ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[18-07-2567]   ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส.พ.ฐ. สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[12-07-2567]   จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[11-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไพบูลย์ถึงบ้านโคกตะแบก ตำบลบ้านไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[09-07-2567]   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านไทร จากบ้านนายเสือ เสาร์ประโคน ถึงบ้านนายพรมทอง เพชรประโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เเผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนเเม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เเผนกลยุทธ์การบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เเผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การตั้งจุดตรวจ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปี2566
 ประมวลจริยธรรม อบต.บ้านไทร
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ประกาศเจตนารมณ์
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 งานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 รายงานผลการดำเนินการตามแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 กฏหมายและระเบียบ
 
 
 
 
     
   
 
     
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ด้านใดมากที่สุด?
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
ที่อยู่ : อบต.บ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร 0-4466-6214 E-mail : sarabanbansai@bansai.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527