กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

     - วิทยาลัยการอาชีพ 1 แห่ง 

     - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
     - โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 2 แห่ง
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง คือ
     1.1 โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฎรอนุสรณ์)ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     1.2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎรอุทิศ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด 5 โรงเรียนดังต่อไปนี้

      2.1 โรงเรียนวัดบ้านไทร

      2.2 โรงเรียนบ้านไพบูลย์

      2.3 โรงเรียนบ้านโคกกี่

      2.4 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

      2.5 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราณฎรอุทิศ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทร

     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพบูลย์

     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง 

 
2. กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน (อบต.สร้างขึ้น)
     1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง
     2) สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง
     3) สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง
     4) สนามเด็กเล่น จำนวน 9 แห่ง

สาธารณสุข
ในพื้นที่ตำบลบ้านไทร มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทร มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
 
2. สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
 
 
สถาบันและองค์การทางศาสนา
     - วัด 3 แห่ง
    - สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่ทำการตำรวจชุมชน 1 แห่ง
- อปพร. 60 คน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.