กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 
ภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
1 สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรตั้งอยู่ที่ 290 หมู่ที่ 4 ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอำเภอประโคนชัย ประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 14 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือจด เทศบาลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้จด ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออกจด ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตกจด ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทรมีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ไม่มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่าน มีลำคลองสายเล็ก ๆ มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งหมด ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก
1.4 จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีจำนวนหมู่บ้านเต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน คือ
- หมู่ที่ 1 บ้านไทร ผู้ใหญ่บ้าน นายสมดุลย์ ทรงประโคน
- หมู่ที่ 2 บ้านไทร ผู้ใหญ่บ้าน นายเสริม ปลัดประโคน
- หมู่ที่ 3 บ้านไทร ผู้ใหญ่บ้าน นายเริง กรดรัมย์
- หมู่ที่ 4 บ้านไทร ผู้ใหญ่บ้าน นายสมศักดิ์ ศรีนรสิทธิ์
- หมู่ที่ 5 บ้านไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน นายเพลิน ใจกล้า
- หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ผู้ใหญ่บ้าน นายฐิติพงศ์ สมหวัง
- หมู่ที่ 7 บ้านโคกสำโรง ผู้ใหญ่บ้าน นายพลภัทร ประเสริฐ
- หมู่ที่ 8 บ้านโคกกี่ ผู้ใหญ่บ้าน นายเติม สหุนาลุ
- หมู่ที่ 9 บ้านไพบูลย์ กำนันตำบลบ้านไทร นายศรีสมพร สุดาบุตร
- หมู่ที่ 10 บ้านโคกตะแบก ผู้ใหญ่บ้าน นายชอบ ประประโคน
- หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน นายชอน พริ้งเพราะ
- หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง ผู้ใหญ่บ้าน นางทองพูล เจือจันทร์
1.5 แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร

ที่มาของข้อมูล :สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอประโคนชัย วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.