กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (ถนนประโคนชัย - บุรีรัมย์)
- ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2022 ถนนเส้นทางบ้านไทร - โคกมะขาม
- ถนนทางหลวงชนบท ถนนลาดยางบ้านไทร -โคกตูม ตำบลหนองโสน(หนองกง)
-  ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข บร.2130 บ้านไพบูลย์-บ้านสะเดา
- ถนนระหว่างตำบล มีถนนหมายเลข 219 เป็นสายหลักเชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน
2. การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 23 แห่ง
3. การไฟฟ้า
- หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง 12 หมู่บ้าน
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย 17 แห่ง
- บึง หนอง และอื่น ๆ 16 แห่ง
5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อน้ำตื้น 6 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล 454 แห่ง

ข้อมูลอื่น
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ทรัพยากรดิน ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร
- ทรัพยากรน้ำ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆ เพื่ออุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก
- ทรัพยากรป่าไม้ สภาพป่าไม้มีน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณะ
2. มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 400 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 240 คน
- กลุ่มสตรีแม่บ้าน 12 กลุ่ม 150 คน
- กลุ่มออมทรัพย์ 12 กลุ่ม 400 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงชองชาติ 2 รุ่น 160 คน
- อาสาสมัครปกป้องสถาบัน จำนวน 1,934 คน
3. การพัฒนาสังคม
1. ผู้พิการที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ จำนวน 367 ราย
2. ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ จำนวน 1,558 ราย
3. ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่ จำนวน 9 คน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.