กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120221125142352.pdf   12-07-2561  97  26
2   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120221125142137.pdf   12-07-2561  82  12
3   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120221125141531.pdf   12-07-2561  67  26
4   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120221125140929.pdf   12-07-2561  63  18
5   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120221125142606.pdf   12-07-2561  62  14
6   งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  doc120221125142855.pdf   12-07-2561  65  16
7   งานการให้บริการข้อข่าวสาร  doc120221125143033.pdf   12-07-2561  76  24
8   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  doc120221125143359.pdf   12-07-2561  69  24
9   สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  doc120221125143624.pdf   12-07-2561  62  14
10   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120221125140520.pdf   12-07-2561  64  9
11   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120221125140321.pdf   12-07-2561  76  14
12   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120221125140206.pdf   12-07-2561  63  14
13   การรับชำระภาษีป้าย  doc120221125135912.pdf   08-11-2560  182  51
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.