กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  doc120220613025952.pdf   13-06-2565  221  81
2   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120220422094843.pdf   22-04-2565  222  16
3   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  doc120220422094536.pdf   22-04-2565  213  3
4   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220422094258.pdf   22-04-2565  206  4
5   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  doc120220422094018.pdf   22-04-2565  201  3
6   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  doc120220422093827.pdf   22-04-2565  233  8
7   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  doc120200625022915.pdf   30-06-2563  334  16
8   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  doc120200625023154.pdf   29-05-2563  273  7
9   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256-  doc120200625023348.pdf   30-04-2563  276  7
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563  doc120200625023950.pdf   31-03-2563  271  6
11   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 8,050 ชิ้ัน  doc120200406201957.pdf   16-03-2563  258  9
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  doc120200625023656.pdf   28-02-2563  205  4
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563  doc120200625023526.pdf   31-01-2563  168  4
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562  doc120200625024521.pdf   31-12-2562  174  9
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิการยน 2562  doc120200625024604.pdf   29-11-2562  177  11
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562  doc120200625023431.pdf   31-10-2562  170  13
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561  doc120190628035225.ค   31-12-2561  213  3
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561  doc120190628035157.ย   30-11-2561  207  2
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561  doc120190628035101.ค   31-10-2561  202  3
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  doc120190402193443.ค   03-10-2561  227  8
21   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 (จากบ้านนางสมัคร ถึงบ้านนางจำเรียน)  doc120200412234804.pdf   19-09-2561  177  3
22   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 (จากถนนลาดยาง ถึงวัดหนองม่วง)  doc120200412233155.pdf   19-09-2561  198  2
23   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (จากบ้านนายวุฒิพงษ์ ประประโคน ถึงทางโค้งไปบ้านโคกตูม)  doc120200409230616.pdf   19-09-2561  182  3
24   โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ 2 (จากนานายกิจ เสประโคน ถึงนานายประโยชน์ อาทวัง)  doc120200409225905.pdf   19-09-2561  182  3
25   โครงการปรับปรุงถนนดิพร้อมลงหินคลุก หมู่ 1 (จากบ้านนางสนธยา ขจรกุล ถึงถนนบนคันคลอง หนองกระทุ่ม)  doc120200409223657.pdf   19-09-2561  198  4
26   โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 3 (เริ่มต้นจากป่าช้า ถึงนานายประถม เกษรนวล)  doc120200409222322.pdf   19-09-2561  185  3
27   โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 3 (จากนานายเสวียน มากะเต ถึงโคกแกะ)  doc120200408232702.pdf   19-09-2561  187  4
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561  doc120190402191745.ค   03-09-2561  227  6
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561  doc120190402190143.ค   03-08-2561  185  3
30   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561  doc120190402022320.ย   04-07-2561  213  4
31   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561  doc120190402022221.ค   04-06-2561  236  5
32   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561  doc120190402022056.ย   04-05-2561  177  2
33   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561  doc120190402022000.ค   02-04-2561  189  3
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ตามวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120180402022559.pdf   02-04-2561  244  73
35   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561  doc120190402021838.พ   02-03-2561  176  2
36   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.บ้านไทร หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180211200656.pdf   11-02-2561  261  55
37   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180211200534.pdf   11-02-2561  225  62
38   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวดและอลูมิเนียม ศพด.บ้านไพบูลย์ หมู่ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180207214026.pdf   07-02-2561  448  27
39   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 7 บ้านโคกสำโรง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180207214427.pdf   07-02-2561  270  48
40   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.บ้านไทร หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180207212745.pdf   07-02-2561  207  38
41   ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อรถยนต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180205004932.pdf   05-02-2561  198  23
42   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561  doc120190402021648.ค   01-02-2561  183  5
43   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560  doc120190402021528.ค   03-01-2561  166  3
44   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  doc120190402021418.ย   01-12-2560  194  3
45   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560  doc120190402021248.ค   01-11-2560  201  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.