กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แนวปฏิบิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120200814081224.pdf   14-08-2563  100  2
2   ประกาศยกย่องบุคคลปี 2562  doc120200811084259.pdf   11-08-2563  81  4
3   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  doc120200611080836.pdf   11-06-2563  88  7
4   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562  doc120200611064210.pdf   11-06-2563  94  4
5   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของอบต.แสลงพันธ์  doc120200519021835.pdf   19-05-2563  101  0
6   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  doc120200729074335.pdf   31-03-2563  88  4
7   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  doc120200729075348.pdf   09-01-2563  85  1
8   ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  doc120200729075052.pdf   09-01-2563  91  0
9   ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200729074826.pdf   02-01-2563  92  2
10   ประกาศมาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074710.pdf   02-01-2563  94  2
11   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074538.pdf   02-01-2563  83  0
12   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120200729074055.pdf   02-01-2563  88  3
13   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  doc120200729073924.pdf   02-01-2563  81  1
14   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709031738.ค   25-10-2562  81  0
15   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709035338.ค   23-08-2562  84  0
16   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709035023.ค   13-08-2562  82  2
17   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  doc120190628015346.jpg doc220190628015346.jpg   28-06-2562  93  4
18   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120190628013527.pdf   28-06-2562  83  1
19   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628011016.pdf   28-06-2562  102  6
20   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628004108.   28-06-2562  90  5
21   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628002959.   28-06-2562  89  1
22   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628001234.   28-06-2562  77  3
23   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120190628001006.pdf   28-06-2562  88  3
24   มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120190628000822.pdf   28-06-2562  79  1
25   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)  doc120190628000510.pdf   28-06-2562  96  3
26   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190628000253.pdf   28-06-2562  87  1
27   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  doc120190628000015.pdf   27-06-2562  89  3
28   แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190627235738.pdf   27-06-2562  87  2
29   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627015811.pdf   27-06-2562  90  5
30   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120190627003635.pdf   27-06-2562  82  3
31   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120190627003239.pdf doc220190627003239.pdf   27-06-2562  85  1
32   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  doc120190626011308.pdf   26-06-2562  95  5
33   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  doc120190626010857.pdf   26-06-2562  85  2
34   ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  doc120190626010017.pdf doc220190626010017.pdf   26-06-2562  93  9
35   การมีส่วนส่วนร่วมของผู้บริหาร  doc120190626005357.pdf doc220190626005357.pdf   26-06-2562  84  1
36   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  doc120190626004226.pdf   26-06-2562  89  2
37   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709032718.ย   30-04-2562  82  0
38   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709032420.พ   14-02-2562  120  1
39   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  doc120180403004536.pdf   10-01-2561  143  18
40   ความโปร่งใส คืออะไร  doc120170622200554.pdf   22-06-2560  166  50
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.