กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  doc120210405033430.pdf   05-04-2564  71  7
2   ส่วนที่ 3.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  doc120210405033648.pdf   05-04-2564  65  8
3   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120210405033330.pdf   05-04-2564  68  7
4   ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  doc120210405033250.pdf   05-04-2564  71  7
5   แผนยุทธศาสตร์พัฒนา  doc120210324020802.pdf   24-03-2564  83  13
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.