กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
______________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
นายโอภาส ปุยะติ
นายโอภาส ปุยะติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
โทร 081-5476458
นายภูษิต พวงเพชร
นายภูษิต พวงเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
โทร 065-3150078
นายบูรณ์ ศรีประโคน
นายบูรณ์ ศรีประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
โทร 096-7847393
นายบุญมี เชิดรัมย์
นายบุญมี เชิดรัมย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
โทร 081-7096593
(ว่าง)
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
นางสาวบังออน พรมสิทธิ์
นางสาวบังออน พรมสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
โทร 086-2615439
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.