กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางวลัยลักษณ์ สมานมิตร
นางวลัยลักษณ์ สมานมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมณีรัตน์ ระวันประโคน
นางมณีรัตน์ ระวันประโคน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวชีวานันท์  ประโลมรัมย์
นางสาวชีวานันท์ ประโลมรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวบังอร อู่เสือพะเนา
นางสาวบังอร อู่เสือพะเนา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกาญจนา ทองจัตุ
นางสาวกาญจนา ทองจัตุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวนงลักษณ์  วัฒนะ
นางสาวนงลักษณ์ วัฒนะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศุภวัลย์ มากะเต
นางศุภวัลย์ มากะเต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวรรณภา พรมรุกขชาติ
นางวรรณภา พรมรุกขชาติ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นางสาวกุลธิดา จองวัฒนศักดิ์
นางสาวกุลธิดา จองวัฒนศักดิ์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.