กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายอภิศักดิ์ ล้อประโคน
นายอภิศักดิ์ ล้อประโคน
ประธานสภา อบต.
โทร 061-9418512
นายทองไท แสวงสุข
นายทองไท แสวงสุข
รองประธานสภา อบต.
โทร 095-3209897
นายสอย คาประโคน
นายสอย คาประโคน
สมาชิกสภา อบต.ม.2
โทร 090-0343500
นางหนองอ้อ เอี้ยงทารัมย์
นางหนองอ้อ เอี้ยงทารัมย์
สมาชิกสภา อบต.ม.3
โทร 095-6011742
นายอัฐวุฒิ ศรีประโคน
นายอัฐวุฒิ ศรีประโคน
สมาชิกสภา อบต.ม.4
โทร 094-5279593
นายมงคล สนรัมย์
นายมงคล สนรัมย์
สมาชิกสภา อบต.ม.5
โทร 094-4736299
นางละออง ดาศรี
นางละออง ดาศรี
สมาชิกสภา อบต.ม.6
โทร 086-2434392
นายขาว ธีร์ประโคน
นายขาว ธีร์ประโคน
สมาชิกสภา อบต.ม.8
โทร 080-7299867
นายเสวียน ปานทอง
นายเสวียน ปานทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.9
โทร 085-7754858
นายเมธัส ภูมิศาสตร์
นายเมธัส ภูมิศาสตร์
สมาชิกสภา อบต.ม.10
โทร 090-2504200
นายทิศ กล้าหาญ
นายทิศ กล้าหาญ
สมาชิกสภา อบต.ม.11
โทร 083-1252433
นายชัย อินประเสริฐ
นายชัย อินประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.ม.12
โทร 098-2191762
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.