กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
______________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
(ว่าง)
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวบังออน พรมสิทธิ์
นางสาวบังออน พรมสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 086-2615439
(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
นางนลินภัสร์ โสภณวัฒนะนนท์
นางนลินภัสร์ โสภณวัฒนะนนท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 095-6461422
นางนิชานันท์  อภิกรกุล
นางนิชานันท์ อภิกรกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 081-2651270
นางรัตยา สุขกูล
นางรัตยา สุขกูล
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
โทร 062-0476561
(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
นางสาวชุติกาญจน์ คงยืน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร 095-6038370
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.