กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ว่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปรียารัตน์ หมวดประโคน
นางสาวปรียารัตน์ หมวดประโคน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางธนาวดี ศรีประโคน
นางธนาวดี ศรีประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวภัทรียา เทพรักษ์
นางสาวภัทรียา เทพรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวจีรวรรณ ดวนขันท์
นางสาวจีรวรรณ ดวนขันท์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางณัฐธิดา สินศิริ
นางณัฐธิดา สินศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางปฐวี มากะเต
นางปฐวี มากะเต
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวสุกัลยา สุริยวงศ์
นางสาวสุกัลยา สุริยวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอมรรัตน์ สอยจิตร
นางสาวอมรรัตน์ สอยจิตร
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางวาลี ปวงสุข
นางวาลี ปวงสุข
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางณัฐธินันท์ กลอยประโคน
นางณัฐธินันท์ กลอยประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.