"การคมนาคมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล พระพุทธประโคนชัยตระการตา ก้าวหน้านวัตวิถี ปวงประชาอยู่ดีมีสุข"
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
หน้าแรก >> กองช่าง
_______________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง
นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายพิมาน  คชราช
นายพิมาน คชราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายเอกราช พุฒิดำรง
นายเอกราช พุฒิดำรง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทินกร ปูรณะ
นายทินกร ปูรณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศราวุฒิ  ศรีประโคน
นายศราวุฒิ ศรีประโคน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายยุทธนา เสประโคน
นายยุทธนา เสประโคน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายณัฐพล ขันนอก
นายณัฐพล ขันนอก
ช่างก่อสร้าง
 
 
       
   
   
[ 06-01-3109] การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน   doc120230817155236.php doc220220512060005.jpg doc320230817154949.php doc420230817155154.txt 
[ 18-07-2567] ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า   doc120240718135222.pdf 
[ 15-07-2567] ประชาสัมพันธ์รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 14 (2) ...   doc120240715094944.pdf 
[ 10-07-2567] ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ...   doc120240716113357.pdf 
[ 21-06-2567] ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567   doc120240621135925.pdf doc220240621135925.pdf 
[ 19-06-2567] ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวัดป่าชุมชนแห่งชาติ   doc120240619130803.pdf 
[ 19-06-2567] ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120240619114303.pdf 
[ 10-06-2567] รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120240610095725.pdf 
[ 14-05-2567] ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ...   doc120240514144707.pdf 
[ 14-05-2567] ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567   doc120240514143604.pdf 
 
[ 26-06-2567] โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไพบูลย์ถึงบ้านโคกตะแบก ...   ประกาศ 
[ 27-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ...   doc120240327140742.pdf 
[ 27-03-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 12 จากบ้านนายมา มีมาก ...   doc120240327140055.pdf 
[ 27-03-2567]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ...   doc120240327135815.pdf 
[ 22-12-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120240327151644.pdf 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815095207.12 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815095050.5 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815094929.6 
[ 11-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815094807.12 
[ 10-08-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ...   doc120230815094637.10 
 
[ 11-07-2567] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านไพบูลย์ถึงบ้านโคกตะแบก ...   เปิดเเอกสารที่นี่ 
[ 13-06-2565] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   doc120220613025952.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   doc120220422094843.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   doc120220422094536.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   doc120220422094258.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   doc120220422094018.pdf 
[ 22-04-2565] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   doc120220422093827.pdf 
[ 30-06-2563] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   doc120200625022915.pdf 
 
[18-07-2567]   ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[18-07-2567]   ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส.พ.ฐ. สำหรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 100 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[12-07-2567]   จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[11-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านไพบูลย์ถึงบ้านโคกตะแบก ตำบลบ้านไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[09-07-2567]   จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านไทร จากบ้านนายเสือ เสาร์ประโคน ถึงบ้านนายพรมทอง เพชรประโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 เเผนดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาสี่ปี
 แผนเเม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เเผนกลยุทธ์การบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เเผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 การตั้งจุดตรวจ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปี2566
 ประมวลจริยธรรม อบต.บ้านไทร
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 ประกาศเจตนารมณ์
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 งานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประกาศงานบริหารงานบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
 มาตรการป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 รายงานผลการดำเนินการตามแนวการบริหารจัดการความเสี่ยง
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 กฏหมายและระเบียบ
 
 
 
 
     
   
 
     
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านประทับใจการให้บริการของ อบต.ด้านใดมากที่สุด?
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
ที่อยู่ : อบต.บ้านไทร ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร 0-4466-6214 E-mail : sarabanbansai@bansai.go.th
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527