กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
273052103001
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง
นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเอกราช พุฒิดำรง
นายเอกราช พุฒิดำรง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิมาน  คชราช
นายพิมาน คชราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายศราวุฒิ  ศรีประโคน
นายศราวุฒิ ศรีประโคน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายทินกร ปูรณะ
นายทินกร ปูรณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.