กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
______________________________________________________________________________________________
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4 

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน

- ปีงบประมาณ 2561 

- ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)

- ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน)

- ปีงบประมาณ 2563  (รอบ 6 เดือน)

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.