กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยช
______________________________________________________________________________________________
มาตรการป้องกันการรับสินบน / มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยช
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน

อบต.บ้านไทรรวมพลังต่อต้านการทุจริต 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกัยผลประโยชน์ทับซ้อนเเละการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.