กระดานสนทนาทั้งหมด
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน  
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
ประกาศงานบริหารงานบุคคล
______________________________________________________________________________________________
ประกาศงานบริหารงานบุคคล
 

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร ประจำปีงบประมาณ 2563

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาน 2563 

หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ เเละการลงโทษพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4466-6214
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.